.
Phát triển nguyên phụ liệu da giày là yêu cầu của hội nhập quốc tế

Nổi bật Phát triển nguyên phụ liệu da giày là yêu cầu của hội nhập quốc tế

Các nguyên liệu quan trọng như da thuộc, da nhân tạo, vải mũ giày hầu hết phải nhập khẩu. Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm nguyên phụ liệu da giày là mục tiêu và là các yêu cầu hội nh...
Nguyên phụ liệu cho ngành Da giày: Loay hoay với nội địa hóa

Nổi bật Nguyên phụ liệu cho ngành Da giày: Loay hoay với nội địa hóa

Việt Nam nằm trong nhóm bốn nước sản xuất giày dép lớn nhất thế giới, sau Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil; đồng thời xuất khẩu đứng thứ ba trên thế giới, sau Trung Quốc và Italy
Khả năng cung ứng nguyên phụ liệu ngành da giày VN thấp

Nổi bật Khả năng cung ứng nguyên phụ liệu ngành da giày VN thấp

Vì thiếu chủ động trong nguồn cung ứng nguyên phụ liệu từ trong nước, ngành da giày Việt Nam hiện đang phải phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu